top of page

Canle de Queixas

A misión como Entidade de AFAOR é prestar un servizo da máxima calidade e profesionalidade, polo que dispón dun sistema de xestión de reclamacións para identificar condutas irregulares que incumpran a normativa vixente de aplicación, así como asvalores e políticasquen defende a AFAOR

REGULAMENTO DA CANLE DE QUEIXAS

Poderán presentar a correspondente reclamación a través do seguinte e-mail ong@afaor.com ou mediante correo postal certificado dirixido a:

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ourense AFAOR

Comisión de Reclamacións

rúa Chano Piñeiro, no 2, Baixo

32005 Ourense

 

bottom of page