top of page

En AFAOR recadamos fondos para levar a cabo proxectos que melloren a calidade de vida das persoas afectadas de Alzhéimer ou outras demencias e as súas familias.

O teu apoio axúdanos a continuar cos nosos programas.

 

Podes facer as túas doazóns mediante ingreso bancario en: 

 

NÚM. CONTA:          ES47 2100 2182 0402 0014 4898 

Se o prefires, podes facer as túas doazóns en liña a través de 

Para poder emitir o seu correspondente certificado de doazón, necesitamos que nos proporcione a súa información fiscal ao correo electrónico  recorda@afaor.com:

· Nome e apelidos/Razón social

· NIF/CIF:

·  Enderezo fiscal completo (rúa, número, piso, porta, CEP e cidade e provincia)

bizum afaor 2.jpg

En cumprimento da vixente Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e infraccións pecuniarias, a súa normativa de desenvolvemento aprobada polo Real decreto 304/2014, do 5 de maio, así como a circular sobre “Boas prácticas na loita contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo. Sector de Organizacións sen ánimo de lucro" da Subdirección Xeral de Inspección e Control dos Movementos de Capital", Se a doazón é superior a 100 €, os datos persoais e o DNI deberán facilitarse por correo electrónico a:_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_recorda@afaor.com. No caso de non poder identificar o doador, AFAOR estará obrigada a comunicalo á SEBPLAC (Comisión de Prevención do Branqueo de Capitais e Infraccións Monetarias)

bottom of page