top of page

Política de Privacidade. Uso e tratamento dos datos persoais. Termos e condicións.

Política de protección de datos

Identificación Responsable de Tratamento: Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ourense (AFAOR) (en diante Responsable de Tratamento) CIF/NIF: G32198970 Enderezo: Rúa Chano Piñeiro, 2 (32005) (Ourense) España e-mail: recuerda@afaor .com Teléfono: (+34) 988 21 92 92 https://www.afaor.info/

 

Delegada de Protección de Datos: D.a Delia Pérez / Correo electrónico de notificación e contacto: remember@afaor.com

1.- DATOS RESPONSABLES DO TRATAMENTO

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Ourense (AFAOR) (en diante Responsable do Tratamento), con CIF: G32198970 e enderezo na Rúa Chano Piñeiro, 2 (32005) (Ourense) España, sendo este o único propietario e responsable do tratamento dos mesmos. que se unen...Le máis

bottom of page